Home  |  Cotatie  |  Contact  
Conditii livrare

INCOTERMS 2000 este o clauza complexa care are in vedere obligatiile vanzatorului si cumparatorului, rolul fiecaruia in derularea transportului marfii, clarificarea momentului si al locului de transferare a dreptului de proprietate asupra marfii.

 

 

Grupa Abreviere    Semnificatie
GrupaE
Plecare
EXW    Ex works (Franco uzina)
Grupa F
Transportul principal
neplatit
FCA
FAS
FOB
   Free carrier (Franco caraus)
   Free alongside ship(Franco de-a lungul navei)
   Free on board (Franco pe bordul navei)
Grupa C
Transportul principal
platit
CFR
CIF

CPT
CIP
   Cost and freight (Costurile si navlu achitate pana la...)
   Cost, insurance and freight (Costurile, asigurarea si navlu achitate    pana la...)
   Carriage paid to (Costurile achitate pana la...)
   Carriage and insurance paid to (Costurile si asigurarea achitate    pana la...)
Grupa D
Sosirea
DAF
DES
DEQ
DDU
DDP
   Delivered at frontier (Livrat la frontiera)
   Delivered ex ship (Livrat la bordul navei)
   Delivered ex quay (Livrat pe chei)
   Delivered duty unpaid (Livrat, taxe vamale neachitate)
   Delivered duty paid (Livrat, taxe vamale achitate)

NOTA:       -EXW, CPT, CIP, DAF si DDP sunt folosite pentru toate modalitatile de transport;
                    -FAS, FOB, CFR, CIF, DES si DEO sunt folosite pentru transportul pe mare si fluvial.

CONTACT
Tel. 4021-430.30.18
Tel./Fax 4021-430.55.29
Mobil: 0721-226759
            0788-188057
E-mail: cargoimg@xnet.ro; office@cargoimg.ro
Sediu: Str. Studioului, nr.8, sector 6, Bucuresti


Conditii de livrare INCOTERMS 2000
   INCOTERMS 2000 este o clauza complexa care are in vedere obligatiile vanzatorului si cumparatorului, rolul fiecaruia in derularea transportului marfii, clarificarea momentului si al locului de transferare a dreptului de proprietate asupra marfii.

Prima pagina  |  Despre noi  |  Conditii livrare  |  Cerere cotatie  |  Contact
Copyright © INFINITE MARKETING GROUP, Toate Drepturile Rezervate